In English Auf Deutsch

Föreningen
Filipstads Bergslags Kanal upa


  • äger och förvaltar kanalerna vid Bjurbäcken och Asphyttan med därtill hörande slussar, byggnader och mark
  • driver anläggningarna som turisttrafikled
  • verkar i övrigt för upprätthållande av båttrafiken på sjösystemet Filipstad-Karlskoga ("Bergslagskanalen")

Telefon:
   
Bjurbäckens slussar, Kanalstugan
   Slussvakt
   Kanalföreningens ordförande
  
Slusscaféet

0550-630 26
073-957 39 75
070-636 30 95
072-238 43 00 
Postadress: Asphyttan 193, 682 92 Filipstad
E-post:    slussarna@bergslagskanal.se
Bankgiro: 184-2574

När vi i dag pratar om Bergslagskanalen och slussarna vid Bjurbäcken ser vi ofta kanalen som en förbindelse mellan Filipstad och Karlskoga. Så var det inte i mitten på 1800-talet. Då var det snarare fråga om två vattenleder, en från Filipstad till Sjöändan och en från Karlskoga till Sjöändan. Dessa två vattenleder möttes vid Nässundet och hade sedan gemensam sträckning genom Norsbäcks kanal och Bergsjön innan de nådde fram till Sjöändans lastageplats varifrån det gick hästdragen järnbana till Kristinehamn.

Den norra delen av Bergslagskanalens sjö- och kanalsystem heter Filipstads Bergslags Kanal och anlades 1853-57 för att underlätta godstransporterna  mellan Filipstads bergslag och Kristinehamn.
Filipstads Bergslags Kanal består av två delar:  
Bjurbäcks kanal
    mellan sjöarna Stora Lungen och Aspen är ca 3 km lång.   
    I kanalens södra ände ligger Bjurbäckens slussar med slussvaktarstuga och
    en slusstrappa i tre steg med en total nivåskillnad på ca 11 m, 
    i den norra änden (Källsfallet) finns en nivåsluss som vanligen står öppen.
    Vid Bjurbäckens slussar finns slusscafé, gästhamn, ställplats för husbilar.
Asphytte kanal
    i sjön Aspens norra ände är 275 m med en sluss som lyfter båtarna 5 m i ett steg.

Klicka för mer info!
Välkommen till Bjurbäckens slussar och bruk     
Bjurbäckens slussar

__________________________________________________________________

Knappfors sluss och kanal vid Lunedet

i den södra delen av Bergslagskanalens sjösystem handhas av Karlskoga kommun.

 

räknare
besöksräknare