In English Auf Deutsch

Den som söker friskt vatten, vackra bad- och ankarvikar, långa  stycken vildmark och där emellan gammal fin kulturbygd finner det längs Bergslagskanalen. Huvudleden är 64 km lång och sträcker sig från Karlskoga i söder till Filipstad i norr. 
Det finns rika möjligheter till sidoutflykter och avstickare på vattensystemets sexton sjöar, sex sund, fyra "älvar", fem kanaler och sex slussar.

Bild 1/6
Björkborn
 
Bergslagskanalen börjar i Karlskoga vid södra änden av Timsälven.
Här ligger Björkborns herrgård, där Alfred Nobel bodde
och experimenterade.
Herrgården och Nobels laboratorium är öppet för besökare.
nästa bild
räknare
besöksräknare